چقدر راجب زبان خود میدانید؟

65

چقدر راجب زبان خود میدانید؟

با زبان باردار، زبان شکاف دار، زبان مودار چگونه باید برخورد کرد؟

 

زبان
زبان

۱- چند عضله زبان شما را در برگرفته است؟

الف-۱
ب- ۸
ج- ۲۵
به نظر می‌رسد که زبان یک عضله بزرگ است. واقعیت این است که چهار عضله با هم در تغییرات شکل زبان کمک می‌کنند و چهار عضله کمک به حرکت زبان به طرفین می‌کنند.
هر ۸ عضله با هم به صورت یک زبان، همراه با غشا مخاطی نمایان هستند.

۲- چند نوع پرز مربوط به چشایی در روی زبان وجود دارد؟

الف- ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰
ب- ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
ج- ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰
برجستگی هایی که روی زبان میبینید و حس میکنید مربوط به حس چشایی نیستند، نام آنها پاپیلا میباشد.
یک پاپیلا میتواند حاوی چندین هزار پرز چشایی باشد. این جوانه های چشایی در قسمت داخلی گونه ها و قسمت خلفی گلو و قسمتهای دیگر دهان هم موجود هستند.

۳- چند وقت یکبار پرزهای چشایی نو سازی میشوند؟

 الف- هر روز
ب- هر دو هفته
ج- هرگز ( یک ست برای تمام عمر )
چرخه زندگی پرزهای چشایی ۱۴ روز میباشد. این بدان معنی است که هر روز حدود ۱۰ درصد از پرزهای چشایی روی زبان از بین رفته و طعمهای جدید برای اولین بار جایگزین میشوند.

۴-آیا حس چشایی با افزایش سن تغییر میکند؟ 

الف- تغییری نمیکند
ب- قوی تر میشود
ج- ضعیف تر میشود
با افزایش سن، تعدادی از پرزهای چشایی، دیگر نوسازی نمیشوند. در واقع در سنین بالا تعداد پرزهای چشایی به ۵۰۰۰ می‌رسد که نصف میزان پرزهای چشایی کودکان میباشد.

۵- کدامیک از این طعمها، توسط زبان چشیده نمیشود؟

الف- حس خوشمزگی
ب- تلخ
ج- تند
پنج مزه اصلی شناسایی شده است:
شیرین ، ترش، تلخ، شور و خوش مزه ( به نام umami اومامی)
مزه تند، یک طعم نیست و در واقع یک سیگنال درد است!
ممکن است شما حس کنید که غذا تند است ولی در واقع این پیغامی است که از زبان به مغز می‌رسد:« یک درد یا داغی در دهان وجود دارد »

۶-پرزهای چشایی برای هر مزه به صورت گروهی در منطقه وسط زبان

متمرکز شده اند؟

– درست
– غلط
کناره های زبان، نسبت به حس طعمها، حساس تر از وسط زبان هستند. هر قسمت از زبان قادر است هر پنج مزه را به صورت یکسان حس کند.
آناتومی زبان
آناتومی زبان

 

۷- کدامیک از این حالت‌ها، یک مدل خاص از زبان نیست؟

الف- زبان مودار
ب- زبان شکاف دار یا ترک خورده
ج- زبان شکسته
زبان مودار، در واقع تولید کراتین روی زبان و بی ضرر است.
علل این حالت:
-مصرف زیاد چای و قهوه
-مصرف بعضی داروها
زبان ترک دار یا شکاف دار، حالت چروک به نظر می‌رسد. علت عمیق شدن شیارهای زبان میباشد.

۸- افرادی که حس چشایی بسیار قوی دارند چه نامیده میشوند؟

الف- مزه گر فراحسی
Extrasensory taster
ب- مزه گر معرکه
Super taster
ج- دانشمند مزه
سوپر تیسترها حساسیت زیادی به طعم ها علی الخصوص تلخ و شیرین دارند. این افراد پرزهای چشایی بیشتری در قسمت جلوی زبان نسبت به افراد معمولی دارند. بیشتر
سوپرتیسترها، خانم هستند.

۹- لوله کردن زبان، توسط ژن به فرزندان منتقل میشود

– درست
-غلط
پس از مقایسه دوقلوها، درتحقیقات علمی مشخص شد که ژنتیک در این جا نقشی بازی نمیکند. ژنتیک تا حدودی در ژیمناستیک زبان شما نقش دارد ولی لوله کردن زبان، با تمرین
میسر میشود.

۱۰- آیا قادر به بلع زبان خود هستیم؟

احتمال بلعیدن زبان وجود ندارد. پایه زبان همانند یک لنگر به انتهای دهان شما با یک غشا بسیار محکم وصل شده است.

 

پرز های روی زبان
پرز های روی زبان

 

منبع:webmd
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 + ده =